زبانسرای نور اندیشه

شرح رویداد های موسسه

ثبت نام آغاز شد

ثبت نام آغاز شد


دسته بندی رویداد : اخبار آموزشگاه

1396/02/06
10:15 AM

متقاضیان ثبت نام پس از انجام تعیین سطح و مشاوره جهت تعیین زمان کلاس خود، می‌توانند از طریق برنامه ناتوس و یا با ارائه مدارک کامل به واحد دلخواه ، ثبت نام خود را انجام دهند. این مدارک شامل کپی از کارت شناسایی فرد از جمله شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی، دو قطعه عکس، شهریه کامل ثبت نام و قبض رسید تعیین سطح است.

  @AcsanIT   طراحی و پیاده سازی : نرم افزار مدیریت آموزشگاه آکسان